Konkurs Turystyczna Rodzinka razem z nami | zgłoszenie i regulamin

Właśnie zgłosiliśmy się do konkursu ‚Turystyczna Rodzinka” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). Na 2018 rok przypada VIII edycja rodzinnego wędrowania. Zostaliśmy zarejestrowani pod numerem 94. Udział w konkursie jeszcze bardziej nas zmotywuje do wspólnego wędrowania z Mają w wózku, chuście i nosidełku. W tym roku będziemy maszerować pod hasłem ‚na szlakach niepodległości’, ponieważ obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

O konkursie

Turystyka rodzinna to coś więcej, niż zwykła wycieczka osób spokrewnionych ze sobą. Wspólne wędrowanie i wypoczynek dostarczają wielu niedostępnych na co dzień przeżyć i wrażeń. Rodzice i dzieci mają okazję bycia ze sobą, budowania wzajemnych relacji, wzmacniania łączących ich więzi. Rodzinne wędrówki są formą edukacji i wychowania najmłodszych, uczą samodzielności, odpowiedzialności, organizacji, umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzianych sytuacjach. 

Regulamin konkurs Turystyczna Rodzinka

I. Celem konkursu jest:
– promocja spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
– zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego
– uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach,
– popularyzowanie zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych,
– kształtowanie poszanowania dla przyrody i postaw proekologicznych.

II. W konkursie mogą wziąć udział rodziny (min. 1 dorosły, 1 dziecko, mile widziane rodziny wielopokoleniowe), wspólnie uprawiające turystykę, które:
1. Zgłoszą chęć uczestnictwa w nim w terminie do 30 sierpnia 2018 r. do biura Zarządu Głównego PTTK na adres ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub na adres mailowy: poczta@rodzina.pttk.pl (karta zgłoszenia do pobrania ze strony PTTK).
2. Odbędą w terminie do 30 grudnia 2018 r. co najmniej 8 wycieczek turystycznych, jedno lub wielodniowych, pieszych, kolarskich, kajakowych itp. (preferowana będzie różnorodność form turystycznych oraz uwzględnienie przy planowaniu tras wycieczek obiektów i imprez związanych z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości).
3. Opiszą przebieg każdej wycieczki, potwierdzą ich przebieg w obiektach zlokalizowanych na trasie i w ciekawy sposób przedstawią go w przygotowanym przez siebie Dzienniczku Wypraw Rodzinnych. Spośród 8 wycieczek co najmniej 2 należy odbyć po najbliższej okolicy (gminie, powiecie), 2 na terenie województwa, pozostałe wg uznania, ale na terenie Polski.
4. Prześlą Dzienniczek Wypraw Rodzinnych na adres jak w p. II.1 do 15 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem ‚Turystyczna Rodzinka’, lub na adres mailowy: poczta@rodzina.pttk.pl

III. Oceny Dzienniczków dokona Jury powołane przez Zarząd Główny PTTK
1. Pod uwagę będzie brane odbycie wycieczek zgodnie z p. II.2 regulaminu oraz udokumentowanie ich i opisanie.
2. Do Dzienniczka Wypraw Rodzinnych można wpisywać wycieczki odbyte przez rodzinę od początku danego roku.
3. Dzienniczki mogą być pisane ręcznie i komputerowo, a także w formie multimedialnej prezentacji, lub jako blog, najważniejsza jest ich treść. Zalecany format dzienniczków tradycyjnych: A5 lub A4, natomiast prace multimedialne prosimy zapisywać na CD w formatach dających się otworzyć w ogólnodostępnych programach.

IV. Dla 300 najaktywniejszych rodzin ustanowiono specjalną odznakę ‚Turystyczna rodzinka 2018 roku’

V. Wszystkie rodziny uczestniczące w Konkursie otrzymają certyfikat Turystycznej Rodzinki 2018 roku i materiały krajoznawcze.

VI. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Rodzina PTTK do końca marca 2019 roku.

VII. Nagrody
– Zestawy odzieży turystycznej dla 3 rodzin o wartości 1 500 zł na osobę.
– Weekendowy wyjazd dla 10 rodzin na terenie Polski z dodatkowymi atrakcjami wybranymi przez Sponsora.
– Organizatorem wyjazdu będzie PTTK, a program wyjazdu zostanie opublikowany razem z listą zwycięzców.
– Obiekty PTTK dla 20 wyróżnionych rodzin ufundowały darmowe trzydniowe pobyty.

VIII. Informacje, jakie powinny znaleźć się w Dzienniczku Wypraw Rodzinnych
1. Dane uczestników wypraw: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz informacje dotyczące rodziny i tradycji wędrówek rodzinnych.
2. Data wycieczki, trasa z opisem i relacją z wędrówki, liczba kilometrów, forma wędrowania (piesza, kajakowa, rowerowa itd.).
3. Potwierdzenia w postaci pieczątek, biletów z parków narodowych, muzeów itp.). Można też umieszczać zdjęcia, rysunki i inne formy graficzne, wg. uznania oraz fantazji zespołu wędrującego.

Dziękujemy, że jesteś z nami!!!

Zachęcamy Cię do odwiedzin naszych stron na FacebookuInstagramieTwitterze i Google+, śledzenia kanału na YouTubie, a także do powracania na www.mynaszlaku.pl. Komentuj i polecaj znajomym. Niech oni również dowiedzą się o naszym blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *