Góry Opawskie

Góry Opawskie - pasmo górskie w województwie opolskim w Sudetach. Najwyższym szczytem po polskiej stronie jest Biskupia Kopa, na której znajduje się wieża widokowa. Byliśmy tam kilka razy, żeby odkryć najciekawsze szlaki turystyczne. Ważniejsze miejsca i szczyty w Górach Opawskich to: Příčný vrch, Bílé skály, Zlatý Chlum, Srebrna Kopa i Zamkowa Góra.