Magurski Park Narodowy – wszystko, co warto wiedzieć przed wizytą

Magurski Park Narodowy to jedno z ciekawszych miejsc, które warto zobaczyć, przyjeżdżając na południe Polski w Beskid Niski. Jest jednym z najdzikszych parków narodowych w naszym kraju. Poznaj o nim najważniejsze informacje, opis, ciekawostki, charakterystyczne cechy krajobrazy, klimat, rośliny, zwierzęta, szlaki oraz atrakcje, które warto zobaczyć w Magurskim Parku Narodowym. Zobacz pozostałe Parki Narodowe w Polsce.

Magurski Park Narodowy

Najważniejsze informacje o Magurskim Parku Narodowym

  1. Magurski Park Narodowy został utworzony w 1995 roku,
  2. Położony jest na granicy województwa małopolskiego (dokładniej powiat gorlicki) i województwa podkarpackiego (powiaty krośnieński i jasielski), z czego większa część parku leży na terenie tego ostatniego,
  3. Siedzibą parku jest wieś Krempna,
  4. Jego powierzchnia wynosi 194,39 km2, natomiast powierzchnia jego otuliny to 229,69 km2,
  5. Park ten obejmuje tereny górnego dorzecza Wisłoki, a także pasmo Magury Wątkowskiej, będącej masywem górskim, wznoszącym się na zachodnich terenach Beskidu Niskiego,
  6. Symbolem parku jest duży, czarny ptak, orlik krzykliwy, który jest podczas lotu. W tle symbolu widać niebo i zielone wzniesienia,
  7. Jedną z najważniejszych ról, które spełnia ten park narodowy, jest rola ekologiczna. Stanowi on bowiem swego rodzaju pomost pomiędzy chronionymi obszarami Karpat Wschodnich i Karpat Zachodnich,
  8. Największą powierzchnię parku zajmuje ochrona ścisła, następnie aktywna, a najmniejszą – ochrona krajobrazowa,
  9. Park pierwotnie miał mieć nieco większą powierzchnię, jednak przez spory z różnymi właścicielami tamtejszych gruntów został trochę zmniejszony. W historii tego parku zapisali się trzej jego dyrektorowie,
  10. Zobacz, gdzie znaleźć mapę Magurskiego Parku Narodowego.
Magurski Park Narodowy

Charakterystyczne cechy krajobrazu, ukształtowanie terenu oraz klimat

Obszar, który znajduje się w zasięgu Magurskiego Parku Narodowego, to bardzo unikatowy teren w Karpatach. Jest zajęty w dużej mierze przez lasy, stanowiące tutaj około 90% całej powierzchni. Występują tu jednak również łąki, pastwiska i torfowiska. Na terenie parku występują trzy obszary ochrony ścisłej. Są to: Magura Wątkowska, Kamień i Zimna Woda. Występuje tu również sporo specyficznych elementów, które w znaczący sposób wpływają na wygląd parku. Zalicza się do nich na przykład:

Na obszarze MPN wyróżnia się dwa podstawowe piętra klimatyczne. Są to: piętro umiarkowane ciepłe oraz piętro umiarkowane chłodne. Najwięcej opadów na tym obszarze występuje w lipcu. Charakterystyczną cechu tutejszego klimatu są też silne wiatry, które osiągają swoją największą siłę w okresie jesieni i zimy. Czasem nazywa się je wiatrami rymanowskimi oraz dukielskimi.

Magurski Park Narodowy - trasa turystyczna

Co warto zobaczyć w Magurskim Parku Narodowym i okolicach?

Na terenie MPN znajduje się wiele zabytków, atrakcji i miejsc, które są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Oto odpowiedź na to, co warto zobaczyć w Magurskim Parku Narodowym.

Wieża widokowa na górze Ferdel

Atrakcja znajdująca się na granicy Magurskiego Parku Narodowego. Wieża widokowa na górze Ferdel od niedawna stanowi miejsce, które warto zobaczyć, zwiedzając Magurski Park Narodowy. Chociaż widoki są ograniczone, to polecamy, żeby wdrapać się na szczyt. Zobacz opis szlaku na Ferdel.

Rezerwat Skalny Kornuty

Rezerwat Skalny Kornuty – rezerwat przyrody nieożywionej, którego cechą charakterystyczną są m.in. wychodnie skalne z gruboziarnistego piaskowca magurskiego. Teren, pokryty przez blokowiska głazów i fantazyjnie ukształtowanych skał, są wynikiem długiego procesu wietrzenia skał. Jest to najstarszy rezerwat przyrody w Beskidzie Niskim.

Kornuty rezerwat

Diabli Kamień w Foluszu

Ciekawym elementem pod względem ukształtowania terenu jest tu również tak zwany Diabli Kamień. Jest to grupa skał, która stanowi pomnik przyrody, do którego prowadzi czarny szlak. Pomnik ten tworzy grupa dużych głazów, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca magurskiego. Jego ukształtowanie jest niezwykle ciekawe i przedzielone licznymi szczelinami. O pomniku tym krążą również legendy, którym zawdzięcza on między innymi swoją nazwę.

Wodospad Magurski

Obręb MPN i jego najbliższa okolica oferuje również wiele innych typów atrakcji, powstałych zarówno dzięki pracy człowieka, jak i tych stworzonych przez naturę. Jednym z nich jest Wodospad Magurski. Znajduje się on na terenie wsi Folusz, która leży w obrębie tego parku narodowego. Można dojść do niego zielonym szlakiem. Jest to największy wodospad w Beskidzie Niskim.

Szlak Architektury Drewnianej – Cerkiew w Chyrowej

Charakterystycznymi budowlami w tym obszarze są z pewnością cerkwie. Jedną z nich jest Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Chyrowej, będąca dawną łemkowską cerkwią grekokatolicką, która została wybudowana w XVIII wieku. Obiekt ten został włączony do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, posiadająca półkoliste prezbiterium, konstrukcję zrębową i wieżę słupową. Charakterystycznymi elementami są również barokowy ołtarz i rokokowy ikonostas.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy

Z pewnością dobrym pomysłem będzie również odwiedzenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy. Muzeum to położone jest w powiecie gorlickim, we wsi Libusza. Jest to prywatne muzeum, które powstało dzięki przedsięwzięciu byłych pracowników przemysłu naftowego. Jest ono podzielone na dwie główne części. W pierwszej z nich znajdują się głównie przedmioty związane z przetwórstwem ropy naftowej i z górnictwem. Druga część natomiast przedstawia przedmioty codziennego użytku, ukazujące specyfikę etnografii tego regionu.

Magurski Park Narodowy - ciekawe miejsca
przewodnik

Flora, czyli rośliny Magurskiego Parku Narodowego

Dla roślinności parku charakterystyczne jest przede wszystkim występowanie dwóch pięter roślinnych. Jednym z nich jest piętro pogórza. Jest to teren pagórkowaty lub górzysty, który przecinają rzeczne doliny. Piętro to bywa pozostałością dawnej powierzchni zrównanej przez denudację. Powyżej pogórza występuje regiel dolny, czyli piętro lasów liściastych i mieszanych w klimacie umiarkowanym chłodnym, które znajduje się poniżej regla górnego. Na obszarach tego piętra występują gleby brunatne górskie. Na obszarze MPN piętro to porastają głównie naturalne lasy bukowe, a także jedliny, jak również rzadko występujące jaworzyny.

Flora tego parku liczy prawie 800 gatunków roślin, z czego 59 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, czyli działaniami polegającymi głównie na nieingerowaniu w naturalne procesy danego obszaru oraz ochronie przez niepożądanymi wpływami z zewnątrz. Oprócz tego 11 gatunków roślin znajduje się pod ochroną częściową, natomiast 12 z nich wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

W księdze tej znajdują się gatunki roślin zagrożonych wyginięciem, a także takie, które już wyginęły. Przykładowymi roślinami, które występują na tych terenach, są m.in.: lila złotogłów, róża francuska, modrzyk górski, języcznik zwyczajny, kruszczyk błotny wraz z innymi roślinami z rodziny storczykowatych, liczącymi około 20 innych gatunków, a także wiele, wiele innych.

Fauna, czyli zwierzęta Magurskiego Parku Narodowego

Do fauny tego terenu zalicza się prawie 200 gatunków zwierząt, nie włączając w to wielu gatunków owadów. Najliczniejszą grupą zwierząt są ptaki, które występują tu w liczbie aż 117 gatunków. Zaliczają się do nich m.in. orlik krzykliwy, krogulec zwyczajny, myszołów zwyczajny czy puszczyk uralski.

Następnymi pod względem liczebności są ssaki, które reprezentowane są przez 57 gatunków, do których zaliczają się m.in.: niedźwiedź brunatny, łoś euroazjatycki, wilk szary, żbik europejski oraz jeleń szlachetny. Występuje tu również 12 gatunków ryb, takich jak np.: kleń, śliz, pstrąg potokowy czy piekielnica. Wśród gadów, płazów i owadów wyróżnić można m.in.: salamandrę plamistą, żmiję zygzakowatą, ropuchę zieloną, kumaka górskiego czy też nadobnicę alpejską.

Warto również wspomnieć o grzybach. Na tym obszarze występuje 463 ich gatunków, wśród których 17 podlega ścisłej ochronie. Do grzybów na obszarze MPN zaliczyć można m.in.: smardza jadalnego, purchawicę olbrzymią czy szyszkowca łuskowatego.

Dlaczego warto wybrać się tu na wycieczkę i odwiedzić ten park narodowy?

Magurski Park Narodowy to z pewnością miejsce warte odwiedzenia i bliższego poznania. Co prawda, nie jest jednym z najbardziej znanych parków narodowych w Polsce, ale jednak ma w sobie coś wyjątkowego, coś, co może przyciągnąć zarówno miłośników pięknej jak i dzikiej natury, oraz również wszystkich tych, którzy interesują się kulturą i architekturą, zwłaszcza sakralną. Park ten leży na obszarze, który stanowi swego rodzaju połączenie Karpat Wschodnich i Karpat Zachodnich i jest na swój sposób wyjątkowy. Występuje tu wiele gatunków flory i fauny, charakterystyczne piętra roślinne, jak również ciekawa rzeźba terenu. To miejsce świetne na pewno dla wszystkich miłośników górskich terenów, którzy oprócz wspinaczek cenią sobie podziwiania piękna natury i kultury.

Zobacz także inne parki narodowe w Polsce:

Jeśli ten wpis dał Ci wartość, znalazłeś u nas potrzebną wiedzę, inspiracje do podróży, to będziemy wdzięczni, jak postawisz nam kawę. Tworzymy bloga z ogromną przyjemnością i pasją od ponad 12 lat. Kawa nam się przyda do dalszej pracy. :) Bardzo dziękujemy! To pozwoli nam się dalej rozwijać.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

NEWSLETTER!

Zapisz się do stałego grona czytelników MyNaSzlaku.pl

Nie spamujemy! Wysyłamy tylko konkretne wiadomości.